Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu

22-23 Aralık 2005 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4701.pdf" target="_blank"]Stres Kavramı ve Tarihsel Gelişimi | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu (s. 9-12)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4702.pdf" target="_blank"]Stres Kavramı ve Psikiyatrik Hastalıklar | Prof. Dr. Müfit Uğur (s. 13-33)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4703.pdf" target="_blank"]Stres ve Gastrointestinal Sistem | Prof. Dr. Hakan Şentürk (s. 35-38)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4704.pdf" target="_blank"]Stres ve Kişilik | Prof. Dr. Ruhi Yavuz (s. 39-43)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4705.pdf" target="_blank"]Stres ve Astım | Doç Dr. Tunçalp Demir (s. 44-50)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4706.pdf" target="_blank"]Stres ve Alkol Kullanım Bozukluğu | Prof. Dr. Musa Tosun (s. 51-60)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4707.pdf" target="_blank"]Gebelik ve Stres | Prof. Dr.Rıza Madazlı (s. 61-62)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4708.pdf" target="_blank"]Stres ve Psikozlar | Prof. Dr. Alaattin Duran (s. 63-68)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4709.pdf" target="_blank"]Yaşlıda Tıbbi Hastalıkların Psikiyatrik Yönü | Doç. Dr. Turan Ertan (s. 69-74)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4710.pdf" target="_blank"]Emosyonel Sistem ve Stres | Doç. Dr. Mert Savrun (s. 75-88)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4711.pdf" target="_blank"]Stres ve Fizyolojisi | Prof. Dr. Ertan Yurdakoş (s. 89-96)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4712.pdf" target="_blank"]Stres ve Hormonlar | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Doç. Dr. Mert Savrun (s. 97-110)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4713.pdf" target="_blank"]Çalışma Yaşamında ve İşyerinde Stres | Psikolog Dr. Mualla Oktay (s. 111-116)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4714.pdf" target="_blank"]Stres ve Ağrı | Prof. Dr. Kerem Doksat (s.117-144)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4715.pdf" target="_blank"]Stres ve Deri Hastalıkları | E. H. Aydemir (s. 145-152)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4716.pdf" target="_blank"]Stres, Psikosomatik ve Somatoform Bozukluklar | Prof. Dr. Ömer Tunçer (s. 153-162)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4717.pdf" target="_blank"]Psikososyal Stresin Kardiyovasküler Etkisi | Prof. Dr. Seçkin Pehlivanoğlu (s. 163-170)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4718.pdf" target="_blank"]Stresle Başa Çıkma Yolları | Prof. Dr. Mine Özmen- Dr. Barış Önen (s. 171-180)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4719.pdf" target="_blank"]Stres ve Anksiyete | Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu (s. 181-198)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4720.pdf" target="_blank"]Stres ve Kanser | Prof. Dr. Mehmet Kemal Arıkan (s. 199-200)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4721.pdf" target="_blank"]Stres ve Madde Bağımlılığı | Doç. Dr. Reha Bayar (s. 201-203)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4722.pdf" target="_blank"]Posttravmatik Stres Bozukluğu | Prof. Dr. Tamer Şuer (s. 205-210)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/47/4723.pdf" target="_blank"]Stres İntihar ve Adli Psikiyatri | Prof. Dr. İbrahim Balcıoğlu, Dr. Aylin Çitken (s.211-229)[/vision_icon]