Meme Kanseri Sempozyumu

13-14 Aralık 2006 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Meme Kanseri Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. Ertuğrul Gazioğlu

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 9,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5401.pdf" target="_blank"]Meme Kanserinin Tanı ve Tedavisinin Tarihsel Gelişimi | H. Ünal (s. 9-13)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5402.pdf" target="_blank"]Meme Kanserinin Genetiği ve Risk Faktörleri | M. Öztürk (s. 15-26)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5403.pdf" target="_blank"]Meme Kanserinde Radyolojik Tanı ve Değerlendirme | M. H. Yılmaz (s. 27-30)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5404.pdf" target="_blank"]Meme Kanseri Tanısında Pozitron Emisyon Tomogrofisi (PET) | H. B. Sayman (s. 31-34)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5405.pdf" target="_blank"]Meme Kanserinde Tümör Marker'lar ve Biyokimyasal Değişimler | M. Hacıbekiroğlu (s. 35-41)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5406.pdf" target="_blank"]Meme Kanseri ve Hormon Replasman Tedavisi, Ovulasyon İndüksiyon Ajanları ve Oral Kontraseptiflerin Etkileri | T. Erel (s. 42-48)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5407.pdf" target="_blank"]Cerrahi Biyopsi Yöntemleri | E. Gazioğlu (s. 49-54)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5408.pdf" target="_blank"]Nonpalpabl Meme Lezyonlarında Uygulanan Girişimsel Tanı ve Tedavi Yöntemleri | G. Esen (s. 55-64)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5409.pdf" target="_blank"]Meme Karsinomu Patolojisi | Ş. İlvan (s. 65-71)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5410.pdf" target="_blank"]İntraduktal Karsinom ve Lobüler Neoplazi | Z. Calay (s. 73-78)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5411.pdf" target="_blank"]İn Situ Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi | A. Cengiz (s. 79-85)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5412.pdf" target="_blank"]Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi | M. Ferahman (s. 87-91)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5413.pdf" target="_blank"]Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi | C. Uras (s. 93-97)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5414.pdf" target="_blank"]Sentinel Lenf Nodu Biopsisi | V. Çelik (s. 99-103)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5415.pdf" target="_blank"]Erken Evre Meme Kanserinde Adjuvan Kemoterapi ve Hormonal Tedavi | H. Turna (s. 105-109)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5416.pdf" target="_blank"]Lokal İleri Meme Kanserinde Neoadjuvan Tedavi Yaklaşımı | M. Özgüroğlu (s. 111-114)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5417.pdf" target="_blank"]İnvazif Meme Kanserinin Tedavisinde Radyoterapinin Rolü | N.Ş. Beşe (s. 115-120)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5418.pdf" target="_blank"]Lokal İleri Meme Kanseri | A. Çerçel (s. 121-124)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5419.pdf" target="_blank"]Mastektomi Sonrası Rekonstrüktif Cerrahi | Y. Aydın (s. 125-139)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/54/5420.pdf" target="_blank"]Uzak Metastazlarda Cerrahi Tedavinin Yeri | E. Gazioğlu (s. 141-144)[/vision_icon]