Müderris (Ord.Prof.) Dr.Kerim Sebati Gürgün. Ölümünün 75.Yılını Anma Toplantısı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi-İstanbul, 4 Nisan 2017

Gülhane Askeri Tıp Tatbikat Mektebi ilk Türk cerrahi hocası (1899/1900-1902/1903), Kadırga’daki Tıp  Fakültesi cerrahi hocası (1908-1909), İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi  2.Seririyat-ı Hariciye kurucusu-ilk başkanı (İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, 1909-1912) ve 1.Seririyat-ı Hariciye başkanı (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi, 1912-1933), Türk Cerrahisi camiasının mümtaz şahsiyetlerinde Müderris (Ord.Prof.) Dr.Kerim Sebati Gürgün (1870-1942) ’ün “ Ölümünün 75.Yılını Anma Toplantısı ” na katılmanızdan memnunluk duyacağız.


Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY                .
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı        .


Tarih  :  4 Nisan 2017

Salı,  saat:  10.00 -13.00

Yer     :  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi MESEM Salonu ( Giriş-3.Kat)

BROŞÜR