Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar Sempozyumu

16 Aralık 2011 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. Meral Kızıltan, Prof. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Uludüz

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 2.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.


Sempozyum Kitabı