Obezite ve Metabolik Cerrahide Revizyonel Cerrahi Teknikler 28-29 Mart 2019

Prof.Dr.Orhan ERSEK (1939-1988)’in Anısına


Anabilim Dalımız, 2009 yılında kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutlama nedeniyle düzenlemeye başladığı, yılda bir- iki kez gerçekleştirdiği ve günümüzde de devam ettirdiği Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın onikincisini 28-29 Mart 2019 tarihlerinde “ Obezite ve Metabolik Cerrahide Revizyonel Cerrahi Teknikler” konusunda gerçekleştirecektir.
İki bölüm olarak yapılacak toplantının ilk günü, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Prof.Dr.Tarık Minkari Amfisinde verilecek konferansların yanı sıra, ameliyathaneden naklen-canlı yayınla Revizyonel Cerrahi Tekniklerin uygulanacağı ameliyatlar yapılacak, interaktif tartışma olanağı sağlanacaktır. İkinci gün ise İstanbul-Ümraniye’deki Medtronic İnovosyon Merkezi (MIC İstanbul)’nde kuramsal ve uygulamalı olarak domuzlarda Obezite ve Metabolik Cerrahide temel ve güncel tekniklerin yapılması şeklinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS: Turkish Obesity Surgery Society)’nin yapacağı bir kursla “ 2019 TOSS Masterclass Hayvan Laboratuvarı Kursu ” şeklinde küçük gruplarla gerçekleştirilecektir. Toplantının düzenlenmesinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS: Turkish Obesity Surgery Society)’nin eğitime yaptığı koşulsuz katkı anlamlı olmuştur. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Mustafa Taşkın’a ve Yönetim Kuruluna desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Uluslararası katılımlı bu toplantıya gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere yurt dışından Yunanistan ve Portekiz’den misafir meslektaşlarımızla ülkemizden değerli, konusunda yetkin meslektaşlarımız şeref vereceklerdir; kendilerine minnettarız. Konuya ilgi duyan katılımcı meslektaşlarımız için toplantının faydalı olacağı kanısındayız.

Bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon (TTB-STE/SMG)- Kredilendirme Kurulu tarafından toplam 14 TTB-STE/SMG kredi puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin gerçekleştirilmesidir.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.
Bu toplantı Anabilim Dalımızın Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Orhan Ersek (1939-1988)’in anısına adanmıştır. Hepimizi derin üzüntüye gark eden Hocamızın obeziteyle ilişkili erken ve ani kaybı, birlikte çalıştı uzmanlardan olan Prof.Dr.Mustafa Taşkın’ın Obezite ve Metabolik Cerrahi konusuna eğilerek yurt dışına gitmesini ve Ülkemizde bu konunun önünün açılmasını sağlamıştır. Hocamızı saygıyla anıyoruz.
Bu vesileyle Anabilim Dalımızın Kuruluşumuzun 110.Yıldönümünde bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtir, Toplantının başarılı geçmesini temenni ederim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı
Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları Başkanı 

​Broşür