Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler 27-28 Ocak 2017

Anabilim Dalımız kuruluşunun 100.+ Yıldönümü nedeniyle 2009 yılında düzenlemeye başladığı ve halen devam ettirdiği  Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’ nın dokuzuncusu  27-28 Ocak 2017 tarihlerinde  “ Obezite ve Metabolik Hastalıkların Tedavisinde Etkin Cerrahi Yöntemler konusunda gerçekleştirilecektir. Bu uluslar arası katılımlı toplantıya, gerek konuşmacı olarak, gerek naklen yayınla iletilecek ameliyatlara katılmak üzere Hindistan, İspanya, Yunanistan ve  Ülkemizden  çok değerli meslektaşlarımız şeref vereceklerdir. Obezite ve metabolik hastalıkların tedavisinde “ Sleeve gastrektomi+jejunoileal bypass, partition, duodenal switch ve mini gastrik bypass ” gibi etkin cerrahi yöntemlerin  ulusal ve uluslar arası uzmanları tarafından anlatılacağı, tartışılacağı ve ameliyathaneden naklen yayınla izleneceği iki günlük toplantının meslektaşlarımıza çok faydalı olacağı ve başarıyla geçeceği muhakkaktır.

 Bu etkinlik, Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi- Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon - Kredilendirme Kurulu tarafından 13,5 Kredi Puanı ile kredilendirilmiştir. Toplantının ana hedefleri, genel cerrahi uzmanlık eğitimi ve sonrasında hem sürekli cerrahi eğitime ve mesleki gelişime katkı sağlaması, hem de mesleki birlikteliğin  gerçekleştirilmesidir. İ.Ü.Cerrahpaşa            Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı  Prof.Dr.Tarık Minkari Amfisinde  yapılacak olan toplantının düzenlenmesinde Türk Obezite Cerrahisi Derneğinin eğitime yaptığı koşulsuz katkılar önemli rol oynamıştır.
Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda iz bırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.

Bu vesileyle bir kez daha  tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtirim.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları Başkanı

Program İndirmek İçin TIKLAYIN.