Error: undefined is not a constructor (evaluating 't.fotoGenislikim.includes("%")') https://service-cms.istanbulc.edu.tr/api/webclient/js?site=CBF664CEC6314F3CBDC6C5BB7DFC726D:1:2113 invoke@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:20619:24 $controllerInit@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:26021:40 nodeLinkFn@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24959:44 compositeLinkFn@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24327:23 publicLinkFn@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:24207:45 https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/disabled-app-b74bf00075.min.js:1:30039 processQueue@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31751:30 https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:31767:39 $eval@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33019:28 $digest@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:32835:36 $apply@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:33127:31 done@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27448:53 completeRequest@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27646:15 requestLoaded@https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:27587:24 undefined https://cerrahpasa.istanbulc.edu.tr/js/vendor-a003fac506.min.js:29418 İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Öğrenci Temsilcisi Seçimi Duyurusu

Tüm Öğrencilerimize Duyurulur

Fakültemiz İngilizce ve Türkçe Diploma Programları için Sınıf Öğrenci Temsilcisi ve Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisi seçimleri aşağıdaki takvim ve esaslara göre yapılacaktır.


Seçim Takvimi

Adayların Başvurusu: 16-23 Eylül 2109, matbu dilekçe ile öğrenci işlerine.

Matbu başvuru dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.


Birinci tur seçim: 1 Ekim 2019, Salı

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar: Saat 09:00-12:00 arası.

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Sınıflar: Saat 13:00-16:00 arası.


İkinci tur seçim: 2 Ekim 2019, Çarşamba

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar: Saat 09:00-12:00 arası.

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Sınıflar: Saat 13:00-16:00 arası.


Üçüncü tur seçim: 3 Ekim 2019, Perşembe

Birinci, İkinci ve Üçüncü Sınıflar: Saat 09:00-12:00 arası.

Dördüncü, Beşinci ve Altıncı Sınıflar: Saat 13:00-16:00 arası.

Yabancı Öğrenci Temsilcisi: Saat 13:00-16:00 arası.


Sınıf Öğrenci Temsilcileri Seçim Esasları

Seçim süreci:

a)     Sınıf Öğrenci Temsilcisi seçimleri Ekim ayının ilk üç iş gününde yapılır.

b)    Sınıf Öğrenci Temsilcisinin görevi bir yıldır ve bir sonraki Eylül ayı sonunda biter.

c)     Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce Öğrenci İşlerine dilekçeyle başvurarak adaylıklarını ilan ederler. Görev süresi dolan Sınıf Öğrenci Temsilcisi yeniden seçime katılabilir.

d)    Seçim süreci Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu tarafından yürütülür.

e)     Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunca adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

f)     Seçim üç ardışık günde üç tur halinde planlanır. Seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Diploma Programında ilgili sınıfa kayıtlı öğrencilerin en az %60’ının, ikinci turda ise en az %50’sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.

g)    Seçim sonucunda en yüksek oyu alan öğrenci Sınıf Öğrenci Temsilcisi, ikinci sırada oy alan öğrenci Sınıf Öğrenci Temsilcisi Yardımcısı olarak görev yapar. Oyların eşit olması durumunda, eşit oy alanlar arasında kura çekimi yapılır.


Sınıf Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Sınıf Öğrenci Temsilciliğine aday öğrencide aşağıdaki şartlar aranır:

a)     Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kayıtlı öğrencisi olması,

b)    Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)     Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d)    Seçimin yapılacağı dönemde kayıt dondurmamış olması.

Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisi Seçim Esasları

Seçim süreci:

a)     Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisi seçimleri Ekim ayında Sınıf Öğrenci Temsilcisi seçiminin yapıldığı üçüncü tura denk gelen günde yapılır.

b)    Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisinin görevi bir yıldır ve bir sonraki Eylül ayı sonunda biter.

c)     Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce Öğrenci İşlerine dilekçeyle başvurarak adaylıklarını ilan ederler. Görev süresi dolan Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisi yeniden seçime katılabilir.

d)    Seçim süreci Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulu tarafından yürütülür.

e)     Öğrenci Temsilcisi Seçim Kurulunca adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler.

f)     Seçimde katılma şartı aranmaz.

g)    Seçim sonucunda en yüksek oyu alan öğrenci Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilcisi olarak seçilir. Oyların eşit olması durumunda, eşit oy alanlar arasında kura çekimi yapılır.


Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Diploma Programı Yabancı Öğrenci Temsilciliğine aday öğrencide aşağıdaki şartlar aranır:

a)     Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kayıtlı öğrencisi olması,

b)    Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c)     Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d)    Seçimin yapılacağı dönemde kayıt dondurmamış olması.

e)     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaması.