Öğrencilerimiz Dünya Sağlık Zirvesinde Ülkemizi Temsil Etti.


İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri Ali İhsan Nergiz ve Erva Nur Çınar 28-30 Nisan tarihleri arasında İran İslam Cumhuriyeti’nde düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi Bölgesel Toplantısı’nda ülkemizi temsil ettiler.

 Bu sene Tahran Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel toplantıya farklı ülkelerden sağlık bakanları, tıp fakültesi dekanları ve öğretim üyeleri başta olmak üzere yaklaşık 800 kişi katılım gösterdi. Yılda bir defa, birçok ülkeden prestijli üniversitelerin bir araya gelerek oluşturduğu M8 Birliği tarafından düzenlenen Dünya Sağlık Zirvesi ve Dünya Sağlık Zirvesi Bölgesel Toplantısı sağlık alanında yapılan en önemli toplantılar arasında yer almakta.Bu toplantıda ilk defa M8 birliğinin öğrenci ağının kurulması adına davet edilen öğrenciler arasında ülkemizi temsilen fakültemiz öğrencileri yer aldı. Aynı zamanda 5. sınıf öğrencimiz Erva Nur Çınar Uluslararası Tıp Öğrencileri Birlikleri Federasyonu (IFMSA) ve Birleşmiş Milletler’de, 4. Sınıf öğrencimiz Ali İhsan Nergiz ise Türkiye Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ve Uluslararası Aile Planlaması Gençlik Birliği’nde görev alarak başarılı bir şekilde fakültemizi temsil etmektedirler.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nin M8 Birliği’ne üye olması ile birlikte bu yılki toplantıya ülkemizi temsilen İstanbul Tıp Fakültesi’nden Dekan Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Selma Karabey ile Prof. Dr. İlhan Satman; Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden öğrencilerimiz Erva Nur Çınar ve Ali İhsan Nergiz katıldı.

Türkiye'den davet edilen öğrencilerimiz toplantı öncesinde M8 Birliği öğrenci ağının kuruluşuna dair dokümanların oluşturulmasında başarılı bir şekilde görev aldılar. Ayrıca toplantı sırasında küresel sağlık alanında gerçekleşen oturumlarda kurmuş oldukları bağlantılar ve gösterdikleri aktif katılım ile önemli bir temsiliyet sağladılar. Öğrencilerimizi göstermiş oldukları özveri ve başarılı temsiliyetten ötürü kutluyoruz.

Haber: Ceylan ÇAKMAK