Öğretim Üyelerimizin ve Öğrencilerimizin Dikkatine

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosunun kararları ile Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı Değerlendirme ve Geliştirme Komisyonu ile COVİD-19 Bilim Kurulunun 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı eğitim-öğretim usulüne ilişkin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz 23.02.2021 tarih ve 8 sayılı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

1. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama programına alınmış ve aşılamalarına başlanmış olan Fakültemiz 4. ve 5. Sınıf öğrencilerinin staj uygulamalarına, 8 Mart 2021 tarihinden itibaren yüz yüze, teorik derslerinin yüz yüze ve dijital imkânlarla uzaktan öğretim yöntemleriyle olmak üzere hibrit şekilde yürütülmesine,

2. Henüz aşı programına alınmamış 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin eğitimlerinin uzaktan yürütülmesine,

3. İlgili anabilim dalı başkanlığı/eğitim sorumluları tarafından uygulama derslerinin salgın koşullarına uygun tedbirler alınarak yürütülebilmesi için gerekli seyreltme planlarının yapılmasına, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerinin alınmasına, ihtiyaç duyulan lojistik desteğin ilgili idari birimlerden makul bir süre içinde yazılı olarak talep edilmesine,

4-COVID-19 salgının gidişatına bağlı olarak 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılına ilişkin yeni kararlar alınabileceğine karar verildi.