Pediatrik Aciller Sempozyumu

26-27 Nisan 2007 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Pediatrik Aciller Sempozyumu” düzenlendi.


Yöneten: Prof. Dr. Yücel Taştan


TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 12 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.


Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.


İçindekiler


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5701.pdf" target="_blank"]Akut Bilinç Değişikliği Olan Hastaya Yaklaşım | A. Çıtak (s. 9-15)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5702.pdf" target="_blank"]Konvülziyonlu Çocuğa Yaklaşım | Z. Uysal (s. 17-23)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5703.pdf" target="_blank"]Septik Şok Tedavisi | A. Akçan Arıkan (s. 25-34)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5704.pdf" target="_blank"]Riskli Yenidoğanlar | B. Ilıkkan (s. 35-41)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5705.pdf" target="_blank"]Ateşi Olan Çocuklara Yaklaşım | Y. Taştan (s. 43-58)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5706.pdf" target="_blank"]Pediatride Ampirik Antibiyotik Tedavisi İlkeleri | E. Ünüvar (s. 59-62)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5707.pdf" target="_blank"]Konjestif Kalp Yetmezliğine Yaklaşım ve Tedavi | A. Güler Eroğlu (s. 63-73)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5708.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağında Sık Görülen Ritm Problemleri | F. Öztunç (s. 75-86)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5709.pdf" target="_blank"]İshalli Çocuğun Beslenmesi | T. Kutlu (s. 87-94)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5710.pdf" target="_blank"]İntravenöz Sıvı Tedavisi | L. Sever (s. 95-104)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5711.pdf" target="_blank"]Kritik Hastanın Beslenmesi | T. Erkan (s. 105-118)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5712.pdf" target="_blank"]Üst Solunum Yolunun Obstrüksiyonları | R. Üçsel (s. 119-128)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5713.pdf" target="_blank"]Çocukluk Çağında Akut Karına Yaklaşım | G. Topuzlu Tekant (s. 129-145)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5714.pdf" target="_blank"]Çocuklarda Akut Zehirlenmeler | D. Yafet Aji (s. 147-161)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5715.pdf" target="_blank"]Transfüzyon İlkeleri | H. Apak (s. 163-176)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5716.pdf" target="_blank"]Çocuklarda Fiziksel İstismar | A. Arvas (s. 177-182)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/57/5717.pdf" target="_blank"]Cinsel İstismar | M. Alikaşifoğlu (s. 183-192)[/vision_icon]