Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu

16 Kasım 2012 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlendi.

Yöneten: Prof. Dr. İsmet Şahinler

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 7.5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

Kayıtlar 16 Kasım 2012  Cuma sabahı yapılmıştır.

Sempozyum Programı
Sempozyum Kitabı