Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu’nun Geçmiş Yıllara ait Sempozyum Kitapları

Sürekli Tıp Eğitim Komisyonu'nun geçmiş yıllara ait sempozyum kitapları 14-15-16 Mart tarihlerinde İngilizce Tıp Binasından diğer günlerde ise Kütüphane'den ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

 

Yaz İshalleri Besin Zehirlenmeleri - 1998

Maternal Mortalite Ve Morbidite – 1999

Osteoporoz – 1999

Akılcı İlaç Kullanımı - 1999

Osteoporoz – 1999

Tiroid Hastalıkları - 1999

Erişkin ve Çocukta Tüberküloz - 1999

Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği – 2000

Diabet, Obezite ve Metabolizma Hastalıkları - 2000

Ateroskleroz ve Kardiyoserebrovasküler Hastalıklar - 2000

Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı – 2001

Anemiler – 2001

Alerjiler - 2001

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları - 2001

Hepato-bilier Sistem ve Pankreas Hastalıkları – 2002

Zehirlenmeler – 2002

Obezite ve Metabolik Sendrom- Tıbbi Etik - 2003

Güncel Klinik Onkoloji – 2003

Kanama ve Tromboza Eğilim – 2003

Sağlam Çocuk İzlenimi – 2003

Sık görülen Kardiyolojik Sorunlarda Güncelleme – 2004

Adolesan sağlığı I - 2005

Araştırmalar ve Etik- 2005

Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji – 2005

Hematolog Olmayanlar İçin Hematolojik Maliniteler – 2005

Meme Kanseri – 2006

Sağlık Kurumlarında İletişim- 2006

Herkes İçin Çocuk Kanserlerinde Tanı - 2006

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Epilepsi - 2006

Tıbbi Yayın Hazırlama ve Kuralları – 2006

Ateroskleroz (Koronel, Serebral, Periferik Arter Tututlumu) – 2006

Kitlesel Felaketlerde Sağlık Hizmetleri Rehberi - 2006

Güncel Bilgiler Işığında Sepsis – 2006

Pediatrik Aciller-2007

Kronik Venöz Yetersizlik – 2007

Aşılara Güncel Yaklaşım – 2007

Türkiye’de sık Karşılaşılan Hastalıklar I – 2007

Türkiye’de sık Karşılaşılan Hastalıklar II – 2007

Kardiyoloji Gündemi-2008

Toplumdan Edinilmiş Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım-2008

Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar- 2008

Hastane Enfeksiyonları Korunma ve Kontrol – 2008

Yara Bakımı ve Tedavisi -2008

Adolesan Sağlığı II - 2008

Tıp Eğitimi Öğrenci Kongresi Kitapçığı - 2008

Üriner Sistem Taş Hastalığı - 2009

Çocuk ve Erişkinlerde Aşılama - 2010

Görüntüleme Yöntemleri - 2010

İç Hastalıklarında Aciller – 2010

Nörolog Olmayanlar için Nöroloji - 2011

Geriatrik Hasta ve Sorunları – 2011

Radyasyon Onkolojisinde Temel Yaklaşımlar - 2012

Kardiyoloji Güncellemesi -2012

Dermatolog Olmayanlar için Dermatoloji – 2012

Hekimlik Uygulamalarının Adli Tıbbi Güncellemesi - 2012

Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri - 2013