Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği Sempozyumu

23 Mayıs 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Tıbbi Yayın Hazırlama Kuralları ve Yayın Etiği Sempozyumu” düzenlendi.

Yönetenler: Prof. Dr. Hasan Yazıcı, Prof. Dr. Mustafa Şenocak

TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 3,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.

Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.

İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5001.pdf" target="_blank"]Tıbbi Makale Yazım Kuralları | S. Yurdakul (s. 7-11)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5002.pdf" target="_blank"]Tıbbi Yayın: Kavramsal Yaklaşım | M. Şenocak (s. 13-18)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5003.pdf" target="_blank"]Tıbbi Yayın Hazırlamada Özgün Teknik Öneriler | M. Şenocak (s. 19-35)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5004.pdf" target="_blank"]Kaynakça Gösterimi (Referanslar) | M. Şenocak, N. Süt (s. 37-48)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5005.pdf" target="_blank"]Bilimsel Yayın Etiği (Örneklerle Bilimsel Yanıltma Türleri) | Y. I. Ülman (s. 49-62)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/50/5006.pdf" target="_blank"]Yayın Etiği İhlalleri ve Hukuksal Düzenlemeler | S. Koç (s. 63-75)[/vision_icon]