Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) Ataması İçin Gerekli Belgeler

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) ataması için gerekli belgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

YDUS ATAMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER


BAŞVURU SÜRESİ SONUCUN İLANINDAN İTİBAREN 10 (ON) İŞGÜNÜDÜR

Son Başvuru 6 Nisan 2020 mesai bitimi

Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılabilir.


T.C.VATANTAŞLARI İÇİN
YDUS Sınavını Kazanıp Açıktan Atanacaklardan İstenen Belgeler:


Dekanlığa hitaben dilekçe

2 Adet YDUS Kazandı Belgesi
2 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 Adet Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi
2 Adet Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi
3 Adet Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi Kuruma Hitaplı e-devlet ten alınabilir.)
Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir sağlık kurumundan)
2 Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (e-devlet ten alınabilir.)
12 adet Resim
Hizmet Belgesi (En son çalıştığı kamu kurumundan)
2 Adet Bilgi Formu
YDUS Sınavını Kazanıp Naklen Atanacaklardan İstenen Belgeler:

Dekanlığa Hitaben Dilekçe

2 Adet YDUS Kazandı belgesi
3 Adet Savcılık Sabıka Kaydı (Resmi Kuruma Hitaplı e-devlet ten alınabilir.)
Askerlik Tecil veya Terhis Belgesi (e-devlet ten alınabilir.)
2 Adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi
2 Adet Diploma veya Çıkış belgesi tasdikli fotokopisi
2 Adet Uzmanlık belgesi tasdikli fotokopisi
12 Adet fotoğraf
2 Adet Bilgi Formu


YABANCI UYRUKLU
YDUS İLE GELENLER İÇİN GEREKLİ BELGELER

 
-4 adet Mezuniyet Belgesi (Noterden Tasdikli)
(Yurtdışı ise YÖK’ten alınan Denklik Belgesi )
-4 adet Uzmanlık Belgesi (Noterden Tasdikli)
-4 adet İkametgah Tezkeresi (Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-4 adet Pasaport (Türkçe Tercümeli Süresi Geçmemiş) (Noterden Tasdikli)
-Kazandığına dair belge
-1 dilekçe
-TÖMER’den sertifika (Türkiye’de bir üniversiteden mezunlar için transkript)
-Sağlık Kurulu Raporu
-Savcılık Belgesi
-2 adet Klasör (Büyük Boy)
-2 adet Telli Dosya
-Taahhüt Kefalet Senedi
-16 adet Resim


    Kayıt  Bilgi Formu.xlsx  

İlk Defa Atananlar.docx

   Nakil  Gelecekler İçin.docx  

  Daha Önce Başka Kurumda Çalışıp İstifa Edenler.docx