Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu

7-8 Şubat 2008 tarihinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Toplumdan Kazanılan Enfeksiyonlara Pratik Yaklaşım Sempozyumu” düzenlendi.


Yönetenler: Prof. Dr. Fehmi Tabak, Doç. Dr. Reşat Özaras


TTB-STE Kredilendirme Kurulu tarafından 11,5 kredi puanı ile kredilendirilmiştir.


Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.


İçindekiler

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6101.pdf" target="_blank"]Akılcı Antibiyotik Kullanımı ve Ülkemizde Direnç Sorunu | R. Öztürk (s. 1-16)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6102.pdf" target="_blank"]Akut Ateşli Hasta Yönetimi | A. Mert (s. 17-24)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6103.pdf" target="_blank"]Akut Ateş İle Gelen Hastada Laboratuvarın Akılcı Kullanımı | G. Aygün (s. 25-30)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6104.pdf" target="_blank"]Ateş ve Döküntülü Hastaya Yaklaşım | R. Özaras (s. 31-42)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6105.pdf" target="_blank"]Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Ne Zaman Antibiyotik Verelim? | H. Leblebicioğlu (s. 43-48)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6106.pdf" target="_blank"]Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Semptomatik Tedaviyi Ne İle Yapalım? | E. İnci (s. 49-66)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6107.pdf" target="_blank"]Üst Solunum Yolları Enfeksiyonlarında Tetkik Gerekli Mi? | S. Ulusoy (s. 67-70)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6108.pdf" target="_blank"]Otit Media ve Sinüzit | F. Öz (s. 71-106)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6109.pdf" target="_blank"]Akut Tonsillofarenjit | B. Mete (s. 107-116)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6110.pdf" target="_blank"]KOAH Alevlenme | S. Umut (s. 117-128)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6111.pdf" target="_blank"]Pnomonili Hangi Hastayı Ayaktan İzleyip ve Ne İle Tedavi Edelim? | A. Azap (s. 129-134)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6112.pdf" target="_blank"]Pnomonide Laboratuvar ve İzlem | Z. Odabaşı (s. 135-138)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6113.pdf" target="_blank"]Üriner Sistem Enfeksiyonları | N. Saltoğlu (s. 139-150)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6114.pdf" target="_blank"]Akut Menenjitli Hastaya Yaklaşım | M. Parlak (s. 151-164)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6115.pdf" target="_blank"]Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları | E. Aydemir (s. 165-170)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6116.pdf" target="_blank"]Akut İshalli Hastaya Yaklaşım | C. Eroğlu (s. 171-178)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6117.pdf" target="_blank"]Akıntılı Erkek Hasta | O. Karabay (s. 179-182)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6118.pdf" target="_blank"]Genital Ülserli Hasta | S. Serdaroğlu (s. 183-200)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6119.pdf" target="_blank"]Alt Karın Bölgesinde Ağrı ve Genital Akıntısı Olan Hasta | T. Altınok (s. 201-208)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6120.pdf" target="_blank"]Haydi Büyükler Aşıya | G. Usluer (s. 209-214)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6121.pdf" target="_blank"]Sağlık Personelinde Proflaksi | E. Kartal (s. 215-222)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6122.pdf" target="_blank"]Kuduz ve Tetanoz Proflaksisi | S. Gencer (s. 223-234)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/61/6123.pdf" target="_blank"]Mahkemelik Doktorlar: Nerede Hata Yaptılar? | N. Bilgen, R. Özaras (s. 235-254)[/vision_icon]