Türkiye Tıp Akademisi -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ortak Toplantısı 27 Nisan 2016

 Türkiye Tıp Akademisi -İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı Ortak Toplantısı, 27 Nisan 2016

Türkiye Tıp Akademisi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nın düzenlediği Ortak Toplantının konusu “ Türkiye Tıp Akademisi’nin Türk Tıbbına Katkıları”dır.

1867’den beri Ülkemize büyük katkıları olmuş Türkiye Tıp Akademisi’nin Kuruluşu ve Türk Tıbbına Katkıları ile 1909’dan beri sağlık ve tıp eğitimi faaliyetlerine devam eden  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda 1910-1933 yılları arasında hizmet etmiş Müderris (Ord.Prof.) Dr.Saadettin Vedat Koçer’in Türkçe Cerrahi Kitapları, Türk Cerrahisine ve Tıbbına hizmetlerinden bahsedileceği Toplantıya, Türkiye Tıp Akademisi Yönetim Kurulu ve  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı adına  teşrif etmenizden memnunluk duyacağımı belirtir, saygılar sunarım.

Prof.Dr.Ertuğrul GÖKSOY

Türkiye Tıp Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı


Toplantı tarihi  ve yeri:

27 Nisan 2016 Çarşamba, Saat: 09.45 - 12.30. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı MESEM  Salonu


Toplantı Broşürü