Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu

02-03 Şubat 2006 tarihlerinde Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Oditoryumu’nda “Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu, Tıbbi Malpraktis ve Adli Raporların Düzenlenmesi Sempozyumu” düzenlendi.


Yönetenler: Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Prof. Dr. Gürsel Çetin


Katılımcılara sempozyum kitabı ve sertifika verilmiştir.


İçindekiler


[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4801.pdf" target="_blank"]Hekimlerin Ceza Hukuku Karşısındaki Durumları | Yard. Doç. Dr. Tanıl Başkan (s. 9-30)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4802.pdf" target="_blank"]Tıbbi Malpraktis | Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 31-42)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4803.pdf" target="_blank"]Aydınlatılmış Onam | Uzm. Dr. Abdi Özaslan (s. 43-54)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4804.pdf" target="_blank"]Tıbbi Uygulama Hataları ve Bilirkişilik | Doç. Dr. A. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 55-69)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4805.pdf" target="_blank"]İstanbul Tabip Odasına Başvurulan Tıbbi Uygulama Hataları | Prof. Dr. Sermat Koç (s. 70-81)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4806.pdf" target="_blank"]Sağlık Çlaışanı Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası | Uzm. Dr. Taner Güven (s. 82-88)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4807.pdf" target="_blank"]Yapılandırılmış Tıbbi Malpraktis Olgu Tartışması | Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ömür Şanyüz (s. 89-91)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4808.pdf" target="_blank"]Adli Olguya Yaklaşım "Audi Alterem Partem" | Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı (s. 92-103)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4809.pdf" target="_blank"]Türk Ceza Kanunu Açısından Yaralanmalar | Prof. Dr. Gürsel Çetin (s. 104-117)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4810.pdf" target="_blank"]Yeni Türk Ceza Kanunu ve Ruhsal Travma | Doç. Dr. Gökhan Oral (s. 118-126)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4811.pdf" target="_blank"]Cinsel Saldırılar | Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz, Dr. Ömür Şanyüz, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 127-141)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4812.pdf" target="_blank"]Beden Muayenesi | Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Doç. Dr. Coşkun Yorulmaz (s. 142-146)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4813.pdf" target="_blank"]Adli Raporların Hazırlanmasında Kullanılan Kılavuz | Doç. Dr. Nadir Arıcan, Dr. Oğuzhan Ekizoğlu (s. 147-155)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4814.pdf" target="_blank"]Yeni Türk Ceza Kanunu Çerçevesinde Düzenlenecek Adli Raporlar İçin Kılavuz | Doç. Dr. Yasemin Balcı, Uzm. Dr. Sadullah Güzel, Prof. Dr. Gürsel Çetin (s.155-184)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4815.pdf" target="_blank"]Adli Raporların Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar | Uzm Dr. Abdi Özaslan (s. 185-192)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4816.pdf" target="_blank"]Ölüm Olgularının Hekim Sorumluluğu ve Postmortem İncelemeler | Prof. Dr. Sermet Koç (s. 193-213)[/vision_icon]

[vision_icon style="icon-pdf" url="http://194.27.141.99/dosya-depo/stek/pdfs/48/4817.pdf" target="_blank"]Yapılandırılmış Adli Olgu Tartışması | Prof. Dr. Gürsel Çetin, Dr. Ziya Kır, Dr. H. Çetin Ketenci (s. 214-215)[/vision_icon]