Cerrahapa Tıp Dergisi


Cerrahpaşa Tıp Dergisi Yayında

1998 yılında yayın hayatına başlayan Cerrahpaşa Tıp Dergisi yedi yıl aradan sonra yayın hayatına yeniden başladı. Editörlüğünü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirurji Anabilim Dalı öğretim üyesi Porf. Dr. Ali Metin KAFADAR’ın üstlendiği derginin yeni dönem ilk sayısı, Nisan ayında yayınlandı. Derginin Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı olarak yayınlanması planlanmakta.


Cerrahpaşa Tıp Dergisi; bağımsız, tarafsız ve çift-kör hakem değerlendirme ilkelerine bağlı yayın yapan, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin açık erişimli bilimsel elektronik yayın organıdır. Dergi, Türkçe ve İngilizce olarak iki farklı dilde Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında, yılda 3 sayı olarak yayınlanacak.

Cerrahpaşa Tıp Dergisi, tıbbın tüm alanlarında yüksek bilimsel kaliteye ve klinik değere sahip özgün araştırma, olgu sunumu, derleme ve editöre mektup türündeki makalelerle literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır. Derginin hedef kitlesini tüm tıbbi disiplinlerde çalışan veya ilgi duyan araştırmacılar, hekimler ve profesyonel olarak sağlık çalışanı olarak görev yapan veya yapmış olan kişiler oluşturmaktadır.
Cerrahpaşa Tıp Dergisi, intihal konusunda son derece hassastır. Dergiye gönderilen makaleler, hakem değerlendirme sürecinde ya da yayına hazırlık aşamasında herhangi bir noktada bir benzerlik tespit yazılımı (CrossCheck tarafından iThenticate) tarafından taranmaktadır.


Dergimize  Buradan Ulaşabilirsiniz...