Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Çalışmaları Ödüllendirildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 2016 yılında başlayan Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) kapsamında 5 farklı doğuştan (konjenital) anomalinin tipleri bilgisayar ortamında 3 boyutlu olarak modellenmiş ve 3 Boyutlu Yazıcılar (3D Printers) kullanılarak basılmıştır. Bu modeller 2018 yılından itibaren aktif olarak 5. sınıf tıp öğrencilerinin pratik staj eğitiminde, derslerde ve klinikte hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesinde kullanılmaktadır.


İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda projelendirilen “Artırılmış Gerçekliğin Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi Eğitiminde Kullanımı: İlk Adımlar” başlıklı bu çalışma 25-28 Ekim 2018 tarihinde İzmir’de yapılan Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi‘nde “En iyi İnovatif Çalışma Ödülü”ne layık görülmüştür.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Çocuk Cerrahisi AB Dalı Uzm. Dr. Şenol Emre ve Çocuk Cerrahisi AB Dalı Prof. Dr. Sinan Celayir ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrencisi Musa Batuhan Yolcu’nun içinde bulunduğu proje ekibinin oluşturduğu “Çocuk Cerrahisi Öğrenci eğitiminde 3 boyutlu Modellerin Kullanılması: Süreç ve ilk izlenimler” adlı çalışma ise 10-12 Nisan 2019’da Eskişehir’de yapılan Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu’nda “UTES En iyi Poster Sunumu 2. ödülü” almıştır.

Sürükleyici teknoloji (immersive technology) olarak adlandırılan yenilikçi teknolojilerden bir diğeri de Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisidir. Bu teknoloji ile öğrenciler kendi mobil cihazları ile 3 boyutlu modelleri inceleyip, deneyimleyerek öğrenebilecektir. Bu teknolojilerin öğrenci ve asistan eğitimine entegrasyonu ile ilgili çalışmalarımız halen devam etmektedir ve bu kapsamda Artırılmış Gerçeklik destekli hibrid Çocuk Cerrahisi kitabı üzerine çalışılmaktadır. Bu çalışmalar ayrıca 12-15 Haziran 2019 tarihinde Belgrad’da yapılan Uluslararası Avrupa Çocuk Cerrahisi Kongresi’nde (EUPSA) sunulmuş ve ilgi toplamıştır.

Haber: Ceylan ÇAKMAK