Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programları Re-akredite Edildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programları Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi “Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (TEPDAD) tarafından 6 yıl geçerli olacak şekilde re-akredite edildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ilk Ulusal Akreditasyon Süreci 03.01.2012 tarihinde Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ne (TEPDAD) Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programları için başvurusu ile başlamış ve Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 2013 yılından 2019 yılına kadar akredite edilmişti. Altı yıllık süreç kapsamında UTEAK tarafından 2016 yılında yapılan ara değerlendirme ziyaretinde Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin akreditasyon sonrası temel standartları yerine getirmeye devam ettiği görülmüştü.

Akreditasyonun 2019 yılından sonra da kesintisiz devam edebilmesi için 2018’de TEPDAD’a yeniden başvurulmuş ve yapılan başvuru kabul edilmişti. Yeni akreditasyon sürecinin ilk aşaması olarak Fakültemiz 21 Mart 2018 tarihinde Prof. Dr. İskender Sayek başkanlığında 3 kişilik bir ekip tarafından ziyaret edilerek bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmişti.Eğitim programımızın yapısı ve süreçlerinin ulusal standartlara uyum düzeyinin değerlendirilmesinde esas alınmak üzere hazırlanan Öz Değerlendirme Raporu Öz Değerlendirme Komisyonu tarafından TEPDAD’ne sunulmuş ve raporun temel standartları karşıladığı görülerek fakültemize değerlendirme ziyareti yapılması kararı alınmıştı.

Öz Değerlendirme Raporu’nda belirtilen standartların karşılanma durumunun yerinde de değerlendirmesi amacıyla fakültemize yapılan değerlendirme ziyareti 01-06 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Ziyaret programı kapsamında İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yönetim kadrosu, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri (uzman), tıpta uzmanlık öğrencileri ve öğrenciler ile görüşmeler yapılarak, eğitim ortamlarımızın alt yapı ve olanakları gelen görevliler tarafından gözlemlendi.UTEAK tarafından gerçekleştirilen ziyarete ardından TEPDAD tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mezuniyet Öncesi Eğitim Programı’nın, Türkiye Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları’nı karşıladığı saptanarak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp ve İngilizce Tıp Programları 2025 yılına kadar yeniden akredite olmuştur.
  
Haber :Ceylan ÇAKMAK