Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 4-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülatörü Dönemi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Radyoterapi ünitesine BAP projesi ile kazandırılan 4-Boyutlu Bilgisayarlı Tomografi Simülatörü cihazı hizmet vermeye başladı. 4-boyutlu görüntülemeyi hem eksternal hem de yazılımla yapabilen bu yeni nesil cihaz Üniversite Hastaneleri arasında ilk kez Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kullanılacak.
                                              


Tedavide hekime ve hastaya kolaylık sağlayan bu cihaz sayesinde; radyoterapi öncesinde kanserli hastaların tedavi pozisyonunda tümör lokalizasyon bölgesinin bilgisayarlı tomografi kesitleri daha konforlu bir şekilde, hastanın başka bölüme gitmesine gerek kalmadan alınacak. Cihazın en büyük özelliği ise solunum hareketini ve fazlarını ekstra donanıma ihtiyaç olmadan tespit edip 4-boyutlu görüntü oluşturması. Bu sayede; Radyoterapi kliniğinde mevcut olan tedavi aygıtları ile akciğer, karaciğer gibi hareketli organlarda bulunan tümörün doğru zamanda yakalanıp planlama ve tedavisi 4-boyutlu konformal olarak yapılabilecek ve hatta stereotaktik beden radyoterapisi daha güvenilir ve etkin şekilde uygulanacak. Sistem, hekim tarafından kalp dozu azaltılması istenilen sol meme kanserli veya mediasten ışınlaması gereken lenfoma tanılı hastalarda derin nefes tutularak simülasyon yapılmasına da olanak sağlamakta. 

Haber: Ceylan ÇAKMAK