Elsevier Yazar Çalıştayı Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi –Cerrahpaşa Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Elsevier Yayınevi Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen ‘Elsevier Yazar Çalıştayı’, 29 Mayıs Çarşamba günü İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ord. Prof. Dr. Burhanettin Toker amfisinde gerçekleştirildi.

Akademisyen ve araştırmacıların, bilimsel bir makale yazma, doğru akademik dergiyi seçme, yayınlama, görünürlüğü artırma, ORCID ve Scopus Id alma konularına yönelik çalışmalarını etkin ve hızlı şekilde yürütmelerini desteklemek amacıyla düzenlenen eğitime, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Üç bölümden oluşan çalıştayın sunumunu gerçekleştiren Elsevier Türkiye Eğitim Danışmanı Saide Sak, kariyerinin başlangıcındaki araştırmacılar için bilimsel veri tabanı ve araştırma çözümlerinin daha verimli kullanılmasını sağlamaya yönelik önemli bilgiler paylaşarak, araştırmacılara akademik yayın sürecinde hazırlık aşamasından yayın sonrası görünürlüğü artırmaya kadar katkı sunan Elsevier kaynak ve çözümlerini açıkladı. Bilim ve sağlık alanında uzmanlaşmış global analiz firması Elsevier’in temsilcisi Saide Sak kurum stratejilerini ve eğitimin amacını kısaca bilimsel gelişme için ihtiyaç duyulan güvenilir bilgiye kolayca ulaşıp eyleme geçirmek için akademik içeriği teknoloji ile birleştirmek şeklinde açıkladı.‘Araştırma Hazırlığı’ başlıklı ilk bölümde, kilit çalışma alanının belirlenmesi, etkin literatür taraması, uygun yayın türünün seçilmesi ve dergi seçimi konularında araştırmacılara büyük kolaylık sağlayan Science Direct, Scopus veri tabanlarının ve Mendeley referans yönetim ve akademik sosyal ağ sisteminin detaylı tanıtımları yapıldı.


Dünyanın en çok kullanılan hakemli, tam metin bilimsel kaynak veri tabanı olan Science Direct üzerinden araştırma deneyimini geliştirecek yenilikler ve arama ipuçları paylaşıldı.

Dünyanın en büyük ve kapsamlı hakem denetimli literatür (bilimsel dergiler, kitaplar ve konferans raporları) özet ve atıf veri tabanı olan Scopus ile araştırmaların takibi, analizi ve görselleştirilmesi hakkında bilgiler ve örnekler verildi. Araştırmacıların zorlu ve karmaşık karar süreçlerini yönetebilmeleri için eşsiz bir destek sunan çok disiplinli bilgi keşif aracı olarak tanımlanabilecek Scopus’un, dünyadaki mevcut araştırma çıktılarını keşfetmeye, üzerine çalışılan araştırma konularını farklılaştırmaya yardımcı olmasının yanı sıra, araştırmacıların ne konuda, nerede, kimlerle, nasıl işbirliği yapacağına karar vermesi noktasında da destek sunduğu belirtildi.


Araştırma iş akışını kolay ve hızlı bir şekilde organize etmeyi, tek tıkla atıf/kaynakça oluşturmayı, işbirliği olanakları yaratmayı ve seçilen alandaki en güncel araştırma eğilimlerini & çıktılarını takip etmeyi sağlayan Mendeley’in fonksiyonları açıklanarak, verimli kullanımına yönelik püf noktalar paylaşıldı. 


Haber - Fotoğraf: Ceylan ÇAKMAK, M.Suzan ÇİÇEK