İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 4 Temmuz tarihinde yapılan senato toplantısında görüşülerek kabul edilen karar ile 1967 olarak bilinen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihi 1827 olarak düzeltildi.

İÜC Bahçeköy Yerleşkesi'nde bulunan Orman Fakültesi'nde yapılan senato toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, üniversite açısından çok önemli bir kararın alındığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Aydın, "Bu güncelleme işlemi bilim adamlarının, tarihçilerin bu konuyla ilgili uzman görüşleri alınarak, senatomuza yapılan bir başvuru neticesinde oldu. Bu veriler ışığında Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıç tarihi olan 1827 yılı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin kuruluş tarihi olarak düzeltildi. Fakültemizin logosunda da değişiklik yapılarak senatoda oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi." dedi.

Düzeltilen kuruluş tarihinin uluslararası platformlarda üniversiteye güç vereceğini belirten Aydın, "Yurt dışında da fakültemizi temsil ettiğimiz zaman bu gerçek geçmişimizle temsil edilmiş olmak, geçmiş tarihin bir mirasçısı olduğumuzun görünmesi anlamında da büyük önem taşımaktadır. Bu noktada fakültenin tüm öğretim üyeleri, tüm ekibi, burada ciddi bir motivasyon da kazanmış oldu. Gerçek tarihleriyle yüzleşmek ve bu tarihin mirasçısı olduğunu bilmek fakülteye de artı bir değer katmış oldu." diye konuştu.
-"Dünyanın İlk 100 Üniversitesi Arasına Girmeyi Hedefliyoruz"
Aydın, 4 yıl içerisinde dünyanın 100 üniversitesi arasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bunun için tüm altyapımız var. Şu an İstanbul'daki ilk ve tek Orman Fakültesi üniversitemiz bünyesinde. Veteriner Fakültesi, İstanbul'daki tek veteriner fakültesi ve çok önemli bir noktada. Veteriner Fakültesi hastanemiz, içerisinde MR'ı, tomografisiyle hizmet veren ve dünyanın saygın yayın organlarında da haber olmuş, bilinen bir fakülte. Aynı zamanda Florence Nightingale Hemşirelik Fakültemiz şu anda Türkiye'deki hemşireliğin başlangıcı olan bir fakültemiz. Bu fakültelerimiz Türkiye'nin kendi alanlarında öncü fakülteleri . Bu güçle biz çok hızlı bir şekilde, 4 yıl içerisinde 2023 hedefimiz olarak bunu planlıyoruz, ilk 100 üniversite içerisine girmeyi planlıyoruz. Bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm çalışmaları ekip olarak yapıyoruz."

-"Kanıtlarıyla Ortaya Konularak Kabul Edilen Fakültemizin Kuruluş Yılı Düzeltilmesi Kararı Hayırlı Olsun"

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, fakültelerinin logosunda yıllarca 1967 olarak görülen kuruluş tarihinin daha eskiye dayandığının kanıtlandığını belirterek, şöyle devam etti: "Ülkemizde modern anlamda tıp eğitiminin başladığı 2. Mahmut döneminde 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire olarak açılan, daha sonra Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olan, daha sonra Darülfünun olan, 1933 üniversite reformu ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olan ve 1967'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinin iki ayrı fakülteye bölünmesi, ki bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, diğeri İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi. Ülkemizdeki en köklü, en eski, modern anlamda tıp eğitimi veren iki kurumundan bir tanesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi."
Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Türkiye’nin en önde gelen tıp fakültesi olduğunu belirttiği konuşmasında, "Geçtiğimiz yıl yapılan üniversite giriş sınavında İlk 200'den 27 öğrenci şu anda fakültemizin öğrencisi. Tıpta Uzmanlık Sınavı, ki tıbbiyeyi bitirince girilen önemli bir sınavdır; son açıklanan TUS sonuçlarına göre, Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve sekizincisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin öğrencilerinin arasından çıktı. İlk 10'da 5 tane öğrencimiz var. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi üniversite adaylarının tercih ettiği, tıp eğitiminde bir dünya markasıdır. Kanıtlarıyla ortaya konulan ve senatomuzca onaylanan kuruluş yılımızın düzeltilmesi kararının hayırlı olmasını temenni ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin Kuruluş Tarihinin Düzeltilme Gerekçeleri

İstanbul Üniversitesi’ndeki tıp eğitimi 1967 yılına kadar tek Tıp Fakültesi ile sürdürülmüştür. 1967 yılında alınan bir karar ile bu tek tıp fakültesi ;İstanbul Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak ikiye ayrılır. Cerrahpaşa Hastanesi’ne ait klinikler Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne devredilir, İstanbul Tıp Fakültesi ise faaliyetlerine Çapa’daki kampüste devam eder. Yani İstanbul Üniversitesi bünyesinde, tıp fakültesinin yanı sıra ikinci bir tıp fakültesi açılmaz; var olan fakülte iki yeni isimle ve mevcut öğretim üyelerine öncelik verilerek oluşturulan kadrolarla ikiye bölünür. Bu açıdan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1967 yılında İstanbul Üniversitesi içinde açılan yeni ya da ikinci bir tıp fakültesi değil; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ikiye bölünmesi sonuncunda oluşan iki fakülteden biridir. Bu bağlamda kuruluş tarihinde 1967 değil, İstanbul Tıp Fakültesi gibi 1827’ye dayandığı ve akademik bir süreklilik içinde gelişerek günümüze ulaştığı rahatlıkla söylenebilir. Tüm bu nedenler ve gerçeklerle Cerrahpaşa Tıp Fakültemizin logosunda bulunan 1967 tarihinin 1827 olarak düzeltilmesi uygun görülmüştür."Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin Kuruluş Tarihinin 1827 Olarak Düzeltilmesine Dair Gerekçeli Teklif"in tam metnine ulaşmak için Tıklayınız.

Haber:  Ceylan Çakmak , Hasan Yaman