Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı ESGO Tarafından ‘’İleri Evre Over Kanseri Merkezi’’ Olarak Akredite Edildi.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı’nın Avrupa’da jinekolojik onkoloji eğitim merkezi olarak kabul edilmesi amacı ile ilk akreditasyon süreci, 2017 yılında ESGO( European Society of Gynaecological Oncology)’ya müracaat edilmesi ile başladı. Aynı yıl klinik ESGO tarafından görevlendirilen 2 kişilik heyet tarafından ziyaret edilmiş ve bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmişti. Radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji, patoloji ve radyoloji gibi bilim dalları ile yapılan ortak toplantılar ile birlikte heyet kliniğin eğitim yeterliliğini değerlendirmişti. Ayrıca heyet  asistanlar ve yan dal uzmanlık öğrencileri ile de  görüşmeler yapmıştı. Değerlendirmeye alınan başlıca konular ise yıllık olgu sayıları, ilgili diğer bilim dalları ile uyumlu çalışma ve klinik araştırmalardı. ESGO konseyi tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Mayıs 2017’de Avrupa Jinekolojik Onkoloji Eğitim Merkezi (European Training Center in Gynaecological Oncology) olarak 2022 yılına kadar akredite edildi. Bilim dalının diğer bir akreditasyon süreci ise 2019 yılı başlarında ''İleri Evre Over (Yumurtalık) Kanseri Cerrahisi Merkezi ''olarak kabul edilmesi amacı ile başlatıldı. Bu akreditasyonu almak için gerekli olan şartların başlıcaları ise; yıllık olgu sayıları, optimal cerrahi oranları, tedavi sonuçları ve yapılan uluslararası çalışmaların sayısı olarak sıralanmakta. Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı ,ESGO tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kasım 2019’da İleri Evre Over Kanseri Cerrahisi (Certification for Advanced Ovarian Cancer Surgery) Merkezi olarak 2024 yılına kadar akredite edildi. .


Haber: Ceylan ÇAKMAK