Nörobilim Alanındaki Alt Yapı Destek Projesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından Kabul Edildi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa “Nörodejeneratif Ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Altyapısı Projesi” T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji Ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenmeye değer görüldü. 

Ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu, kamu ve özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çok disiplinli araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine imkân veren ve araştırmacıların bir arada çalışabilecekleri ortamı oluşturan araştırma altyapılarının kurulması ile mevcut altyapıların geliştirilmesi amacıyla yatırım programları kapsamında, projelere T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından destek sağlanmaktadır.

Proje çağrısı kapsamında başvurusu yapılan Nörodejeneratif Ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Altyapısı Projesi’nin değerlendirme süreci neticesinde desteklenmesine karar verilmiş olup; 21.11.2019 tarihli ve 24776198-903.02-135 sayılı ‘Cumhurbaşkanı Olur'uyla bahse konu proje, 2019 Yılı Yatırım Programına dahil edildi. 


Ülkemizin bilimsel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunması beklenen araştırma altyapısı projesinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serhat Pabuccuoğlu, Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Saadet Kevser Pabuccuoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Duygu Gezen Ak ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdinç Dursun projede görev alan isimler arasında yer aldılar.

Proje kapsamında; edinilecek tecrübe ve bilginin yayılımını sağlayarak diğer üniversitelerde kapasite oluşumunu temin etmek ve işbirliğini artırmak proje ile amaçlanan çıktılar arasında bulunuyor.