Türkiye’nin Önde Gelen Cerrahları Cerrahpaşa Tıp’ta Buluştu…

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları kapsamında Türkiye’nin önde gelen genel cerrahları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde bir araya geldi. 


12 incisi gerçekleştirilen Uluslararası katılımlı Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın konusu “ Obezite ve Metabolik Cerrahide Revizyonel Cerrahi Teknikler “ olup 28 ve 29 Mart 2019 tarihlerinde icra edilmiştir.

Sempozyumun ilk günü 28 Mart 2019’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Tarik Minkari Amfisinde, Obezite ve Metabolik Cerrahide Düzeltici Ameliyatların anlatıldığı konferansların yanı sıra, ameliyathaneden Amfideki katılımcılara konuyla ilgili ameliyatların naklen-canlı olarak iletildiği ve interaktif tartışmaların yapıldığı bir toplantı olmuştur.

Sempozyumun ikinci gününde 29 Mart 2019’da Ümraniye Medtronic İnovasyon Merkezi Hayvan Laboratuvarında grup olarak genç cerrahlara kuramsal bilgiler ve hayvanlar üzerinde ameliyatların gerçekleştirildiği Kurs yapılmıştır.
28 Mart 2019'da Cerrahpaşa Cerrahi Toplantısı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra Açış Konuşmasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen yaparak şunları söylemiştir:

Bugün burada sizler Bariyatrik Cerrahi’nin etkilerini konuşurken ben de hem endokrin ve metabolizma uzmanı olarak hem de endokrin derneğinin uzun süre yönetiminde bulunmuş ve başkanlığını yapmış bir endokrinolog olarak bu konunun genel cerrahi camiasında olduğu gibi endokrin camiasında da çok tartışıldığını ve tartışılmaya devam ettiğini belirtmek isterim . Bugün obezite birçok komorbiditeye yol açan bir hastalıktır. Şuan özellikle morbid obezitenin tedavisinde elimizdeki en büyük Silah bariyatrik cerrahi.

Bu cerrahi yöntem sonrasında da kilo kaybının yanında metabolik açıdan da oldukça etkili. Cerrahi sonrası iştahın baskılandığı, diyabeti olan yüksek dozda insülin kullanan hastalar da insüline olan ihtiyacın azaldığı görülmekte. Bunun mekanizması araştırıldığında veriler bize bu işin metabolik bir boyutunun olduğunu gösteriyor . Burada yapılması gereken multidisipliner bir yaklaşımla bu operasyonları gerçekleştirmek . Bu güzel organizasyonu düzenleyen Genel Cerrahi ABD Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy’a ve Türk Obezite Cerrahisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı olarak siz değerli meslektaşlarımızı kurumumuzda ağırlamaktan mutluluk duyuyorum.

Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları’nın Başkanı ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy yaptığı konuşmada, 2009 yılında Anabilim Dalının Kuruluşunun 100. Yıldönümü münasebetiyle başlattıkları bu toplantılarının 12 incisini gerçekleştirdiklerini, şimdiye kadar toplantılara çoğunun uluslararası tanınmış cerrahların konuşmacı olarak katıldığı, ameliyathaneden salonlara naklen-canlı yayınların yapıldığı, yüksek iştirakli faaliyetler olduğunu belirtmiş, toplantı hakkında şunları belirtmiştir:


“Obeziteve Metabolik Cerrahide Revizyone lCerrahi Teknikler konulu Uluslararası katılımlı Cerrahpaşa Cerrahi Toplantımıza konuşmacı ve ameliyat yapmak üzere Portekiz’den Lizbon Ribeiro kliniği Obezite ve Diabet Cerrahi Merkezi Başkanı Dr.Rui Ribeiro ile Ülkemizden değerli, konusunda yetkin meslektaşlarımıza teşekkür ederim. Konuya ilgi duyan Türkiye’den ve yurt dışından( özellikle Azerbeycan ve Irak’tan) gelen katılımcı meslektaşlarımız için toplantının faydalı olacağı kanısındayız.
Toplantının düzenlenmesinde Türk Obezite Cerrahisi Derneği’ne ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Mustafa Taşkın’a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.

Şimdiye kadar yaptığımız tüm toplantılar aynı zamanda kuruluşundan günümüze Anabilim Dalımızın ülkemizde öncü olmuş, tarihte ve hafızalarda izbırakmış başkanlarını, öğretim üyelerini ve yardımcılarını, çalışanlarını hatırlama ve anma vesilesi olmuştur: “Cerrahpaşa Cerrahi Kliniğini yüceltenlerin, bizleri yetiştirenlerin hizmetleri daima hatırlanacaktır ”.
Bu toplantı Anabilim Dalımızın Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Orhan Ersek (1939-1988)’in anısına adanmıştır. Hepimizi derin üzüntüye gark eden Hocamızın obeziteyle ilişkili erken ve ani kaybı, birlikte çalıştı uzmanlardan olan Prof.Dr.Mustafa Taşkın’ın Obezite ve Metabolik Cerrahi konusuna eğilerek yurt dışına gitmesini ve Ülkemizde bu konunun önünün açılmasını sağlamıştır. Hocamızı saygıyla anıyoruz.

Bu vesileyle Anabilim Dalımızın Kuruluşumuzun 110.Yıldönümünde bir kez daha tüm meslektaşlarımızla birlikte olmaktan sevinç duyacağımızı belirtir, Toplantının başarılı geçmesini temenni ederim. “
Prof.Dr.A.Kağan Zengin, ameliyathaneden yapılacak naklen ameliyat yayınları ve toplantı yönetimi konusunda bilgi verdikten sonra Oturumlara geçilmiştir.

İlk konuşmacı Prof.Dr.Ertuğrul Göksoy, “110.⁺ Kuruluş Yıldönümünde Cerrahpaşa Cerrahi Kliniği ve 2009 Yılından Günümüze Cerrahpaşa Cerrahi Toplantıları “ konusunda konuşma yaptıktan sonra, Türk Obezite Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Taşkın “ Türkiye’de Bariatrik Cerrahinin Geçmişi ve Mevcut Durumu. Son 20 Yılda Geldiğimiz Nokta “ konulu konferans vermiştir. Daha sonra Toplantının adandığı Prof. Dr. Orhan Ersek’in oğlu Ertuğ Ersek’e Prof. Dr. Göksoy“ Prof .Dr. Orhan Ersek için Teşekkür ve Anı Belgesi “ takdim etmiştir.

Etkinlik kapsamında 2 ameliyathaneden salondaki katılımcılara naklen yapılan ameliyatlarda katılımcılar, ameliyathanedeki doktorlara sorular sordular.

Prof. Dr. Volkan Yumuk ‘Obezite tedavisi sadece kilo vermek değildir. Tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının da önüne geçmek ve yaşam kalitesini arttırmak için obezite tedavi edilmelidir.Cerrahpaşa 80 li yıllardan buyana obezite cerrahisinde hizmet veriyor. Biz Avrupa Obezite Derneğinin ve ağının bir parçasıyız’ dedi.

Prof Dr. Ahmet Türkçapar obezitenin kronik bir hastalık olduğunu vurgulayarak dünyadaki eğilim artık vücut kitle endeksi 30 u geçen hastayı ameliyat etmek olduğunu söyledi. Türkçapar’ Bu kişiler ilerde yağ aldıracak ya da diğer bir çok kozmetik işlemlere başvuracak. Bunları yaşamadan ameliyat etmek daha doğru diye düşünülüyor’ dedi. Toplum ve meslektaşlarımız bize güvenmiyor diyen Türkçapar’ En büyük sorun duygusal yeme bozukluğu. Hasta kafasını değiştirmezse obeziteyi yenemez. Yüzde 50 hastada duygusal yeme bozukluğu var’ dedi.

Toplantının ikinci gününde(29 Mart) Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği tarafından Ümraniye’deki Medtronic İnovosyon Merkezinde kuramsal ve uygulamalı olarak hayvanlarda Obezite ve Metabolik Cerrahide temel ve güncel tekniklerin yapılması şeklinde kurs yapıldı ( 2019 TOSS Masterclass Hayvan Laboratuvarı Kursu).