Uzm. Dr. Ahmet Murt 72. Dünya Sağlık Meclisi'ne Davetli Konuşmacı Olarak Katıldı

Fakültemiz İç Hastalıkları Nefroloji Bilim Dalı'ndan , Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) en yüksek karar mercii olan 72. Dünya Sağlık Meclisi'ne (World Health Assembly);  gündeme ilişkin konularda genç hekimlerin görüşlerini iletmek üzere davetli konuşmacı olarak katıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne üye ülkelerin delegasyonlarının katıldığı ve gündeme ilişkin konularda uzman sivil toplum temsilcilerinin de davet edildiği senelik toplantı, her sene Mayıs ayında Cenevre'de gerçekleşiyor. Bu sene 20-28 Mayıs 2019 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Cenevre Kampüsünde gerçekleşen toplantıda, tüm ülkelerde sağlığın sosyal bir hak olarak sunulmasının 2030'a doğru sürdürülebilir kalkınma için önemi en öncelikli konu olarak belirlendi. Temel ilaçlara ulaşım kısıtının Dünya'nın her bölgesi için giderilmesi, bulaşıcı hastalık salgınlarını önleyecek tedbirlerin alınması ve bulaşıcı olmayan hastalıklar için sağlıklı yaşam tarzının özendirilmesi stratejileri toplantıda ele alınan diğer başlıklardı. Kurulda ayrıca ICD (International Classification of Diseases) 'in 11. versiyonu düzenlenmesi de konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

2014-2016 yılları arasında Genç Hekim Federasyonu dönem başkanlığı görevini yürüten Dr. Ahmet Murt, kurul gündeminde yer alan konulara ilişkin genç hekimlerin görüşlerini aktardığı konuşmasında, başarılı sağlık sistemleri için en önemli konunun eğitim olduğunu belirterek; yerel, bölgesel veya küresel ölçekte, sağlık alanındaki iyileştirici politikaların başarıya ulaşabilmesi için yapılacak en öncelikli yatırımın, yeterli ve donanımlı hekimlerin yetiştirilmesine yönelik olması gerekliliğine vurgu yaptı.


Haber: Ceylan Çakmak, Hasan Yaman